תמר פטרוליום

מי אנחנו?

הלוגו של החברה תמר פטרוליום

תמר פטרוליום

תמר פטרוליום היא חברה ציבורית שהוקמה כחברה ייעודית לשם החזקת הזכויות של קבוצת דלק במאגר הגז "תמר".


תמר פטרוליום הוקמה בשנת ביולי 2017 כחלק ממהלך של מכירת הזכויות במאגר הגז "תמר" בהתאם למתווה הגז, שבו התחייבה קבוצת דלק למכור עד 2021 את מלוא זכויותיה במאגר, כחלק מהניסיון להגביר את התחרות בענף ולשבור את רצף המונופול. לאחר שדלק קידוחים השלימה מכירה בבורסה של 9.25% מהזכויות בתמר , נותרו לה לממש עוד 22% אחוזים נוספים. בינואר 2018, רכשה תמר פטרוליום גם 7.5% מהחזקות נובל אנרג'י במאגר תמר, כך שבסך הכל היא מחזקיה 16.75% בתמר. נובל אנרג'י נדרשה בהתאם למתווה הגז לדלל את החזקותיה מ-36% ל-25% עד 2021. עבור ההחזקות שילמה תמר פטרוליום במזומן כ-560 מיליון דולר באמצעות הנפקת אג"ח בבורסה.