רציו אנרגיות

מי אנחנו?

רציו אנרגיות

רציו אנרגיות היא שותפות מוגבלת, המוכרת בשמה המקוצר רציו, פועלת בתחום חיפושי הנפט והגז טבעי בישראל והפקתם.

היסטוריה כללית רציו אנרגיה

רציו אנרגיות נוסדה בשנת 1992 במטרה לבצע חיפוש, פיתוח והפקה של גז טבעי ונפט. השותפות הוקמה על ידי משפחות לנדאו ורוטלוי יחד עם מר צבי צפרירי ומר איתן אייזנברג, אבי תגלית לוויתן, אשר משמש כסגן נשיא בכיר לחיפוש והפקה של רציו מאז הקמתה. בשנותיה הראשונות לרציו לא היה הישגים משמעותיים ועד שנת 2009 השתתפה רציו ב-17 קידוחים שבהם השקיעה כ-100 מיליון שקל אך ללא מציאות גבוהות. בין הקידוחים שביצעה היו קידוח "רציו-3" ליד קריית שמונה שנמצא יבש וקידוח "רציו -4" ליד גן יבנה שבו נמצא גז טבעי אך לא בכמות מסחרית

בשנת 2007 הוענקו לרציו 100% מהזכויות בהיתר מוקדם ״רציו-ים״ אשר לימים הפך לרישיונות "עמית", "רחל", "ערן", "דוד" ו- "חנה" ואשר בשטחו נמצאה תגלית לוויתן, הממוקמת כ־110-140 ק"מ מערבית לחופי ישראל. התפנית הגדולה הגיעה בשנת 2009 כאשר הייתה שותפה למציאת מאגר הגז הטבעי "לוויתן" שנחשב לאחד המאגרים המשמעותיים ביותר במדינה. בשנת 2010, לאחר השלמת סקרים סיסמיים ופיענוחם, החליטה רציו יחד עם שותפותיה במאגר לבצע את קידוח "לוויתן-1" בשטח רישיון "עמית".

בשנת 2010, לאחר השלמת סקרים סיסמיים ופיענוחם, החליטה רציו יחד עם שותפותיה במאגר לבצע את קידוח "לוויתן-1" בשטח רישיון "עמית". לקראת סוף שנת 2010 הוכרזה תגלית לווייתן, שהיא תגלית הגז הטבעי במים עמוקים הגדולה ביותר בעשור הראשון של המאה ה-21. כמות הגז הטבעי בלוויתן הוערכה בכ־453 מיליארד מטר מעוקב (BCM). תגלית לוויתן ממוקמת כ־25 ק"מ דרום-מערבית לתגלית הגז "תמר" שהוכרזה בינואר 2009.

בחודש אפריל 2013 הוענקו לרציו שני רישיונות חיפוש, "נטע" ו-"רועי", חלף ההיתר המוקדם "גל". בפברואר 2017 הודיעה רציו יחד עם שותפותיה בלוויתן על החלטת השקעה סופית (FID) לפיתוח שלב 1א' של המאגר בתקציב כולל של כ־3.75 מיליארד דולר, עם צפי לגז ראשון מהמאגר בסוף 2019 וזאת לאחר חתימה על הסכם עוגן עם חברת החשמל הירדנית (NEPCO) והסכמים עם לקוחות בשוק המקומי.

בחודש מרץ 2017 פרסמה רציו כי הגיעה להסכם עם קונסורציום בנקים ישראלים וזרים לקבלת הלוואת גישור בסך של כ־250 מיליון דולר למימון חלקה בפיתוח מאגר לוויתן, שהורחבה בחודש יולי 2018 לסך של כ־450 מיליון דולר. בסוף חודש אוקטובר 2019 הוענקו לרציו במסגרת הליך תחרותי שיזם משרד האנרגיה יחד עם שתי חברות אנרגיה בינלאומיות Cairn Energy ו- Pharos Energy, שני מקבצי רישיונות חיפוש חדשים במים הכלכליים של ישראל, כאשר בכל מקבץ 4 רישיונות ושטחם הכולל של שני המקבצים עומד על כ־3,200 קמ"ר. חלקה של רציו ברישיונות החיפוש עומד על שליש.

ב31 בדצמבר 2019 החלה הזרמת הגז ממאגר לוויתן ואספקתו ללקוחות המאגר ולראשונה בתולדותיה החלה השותפות לרשום הכנסות ממכירת גז עם תחילת הזרמת הגז ממאגר לוויתן. בחודש אוגוסט 2020 הודיעה השותפות על השלמתו המוצלחת של מהלך מימון מחדש בהיקף של עד כ־650 מיליון דולר עם קונסורציום בנקים ישראלים וזרים ועל פירעון מלא של הלוואת הגישור. בחודש פברואר 2022 הודיעה רציו על שינוי שמה ל"רציו אנרגיות" וזאת לדבריה, על מנת "ששמה של השותפות ישקף באופן נכון יותר את פעילותה ויעדיה, לרבות בקשר עם
הפקת הגז מפרויקט לוויתן ויוזמות לפרויקטים בתחום האנרגיות המתחדשות".

 

תחומי פעילות גבוהים

קידוח "לוויתן-1", הממוקם כ־135 קילומטר מערבית לחיפה, במים עמוקים בעומק של כ-1,634 מטר הוא הקידוח העמוק ביותר שנקדח אי פעם באזור זה בים התיכון. הקידוח, שהחל ביולי 2010, נמשך כחמישה חודשים בתקציב כולל של כ־150 מיליון דולר (כולל עלויות השינוע של אסדת הקידוח).

במהלך חודש פברואר 2016 הגישו השותפות במאגר לוויתן תוכנית פיתוח ראשונית לממונה על הנפט במשרד האנרגיה הכוללת הקמת אסדת הפקה במרחק של עשרה קילומטרים מהחוף אשר תוכל להפיק בקצב שנתי של כ-12 BCM בשלב הראשון של הפיתוח  עם יכולת הרחבה עתידית ליכולת הפקה שנתית של כ-21 BCM. בפברואר 2017 הודיעו השותפות במאגר על החלטת השקעה סופית (FID) לפיתוח שלב ראשון של המאגר בתקציב כולל של כ־3.75 מיליארד דולר, עם צפי לגז ראשון מהמאגר בסוף 2019 וזאת לאחר חתימה על הסכם עוגן עם חברת החשמל הירדנית (NEPCO) והסכמים עם לקוחות בשוק המקומי.

רציו מימון חברת בת

רציו אנרגיות(מימון) בע"מ היא חברה פרטית המוחזקת בבעלות מלאה על ידי השותפות המוגבלת רציו אנרגיות (שותפות ציבורית). תחום פעילותה של רציו מימון הוא גיוס מקורות כספיים עבור השותפות המוגבלת אשר מטרתן לשמש את השותפות לצורך מימון חלקה בהוצאות בקשר עם חזקות לוויתן, לרבות באמצעות הנפקות של איגרות חוב.

במהלך השנים פעלה החברה על מנת לגייס חוב לטובת מימון פיתוח מאגר לוויתן:

בחודש ספטמבר 2014 גייסה רציו מימון כ־371 מיליון שקל באמצעות הנפקת סדרת אג"ח.

בחודש נובמבר 2016 גייסה רציו מימון כ־630 מיליון שקל ברוטו באמצעות הנפקת סדרת אג"ח.

בחודש דצמבר 2017 גייסה רציו מימון כ־643 מיליון שקל ברוטו באמצעות הנפקת סדרת אג"ח ג', ששימשה
בין היתר לפירעון מוקדם של סדרה א'.

בחודש יולי 2021 גייסה רציו מימון 300 מיליון שקל ברוטו באמצעות הנפקת סדרת אג"ח ד'.