מי אנחנו?Wikipedia-w


Link

ניו מד אנרג'י היא שותפות אנרגיה ציבורית ישראלית לחקר, פיתוח וייצור מנכסי נפט וגז המנוהלים על ידי קבוצת דלק.

 Med Energy הוקמה כדלק קידוח כדי לשמש כזרוע חיפושי הגז והנפט הטבעי של קבוצת דלק, ולאחר מכן נשלט על ידי קבוצת IDB. שותפות זו הוקמה בהסכם שנחתם ב- 1 ביולי 1993 עם ניהול חיוב דלק בע"מ מצד אחד, וכשותף כללי, הנאמן, חברת דלק חיוב נאמנויות בע"מ שותף מוגבל. בשנת 1998, קידוח דלק ושותפות אבנר שהוקמה על ידי ד"ר דוד כהן, ד"ר אלי רוזנברג וגדעון תדמור חתמו הסכם שותפות ובכך הפכו לשותפות אחיות עם פעולות ומבני בעלות דומים.

בדצמבר 2016 אושרה מיזוגן באספה הכללית של ניו מד אנרג'י ואבנר נפט ושותפות חיפושי גז, המנוהלת גם על ידי קבוצת דלק. תהליך המיזוג הושלם במאי 2017, ואבנר הפך לחלק מניו-מד אנרג'י. זה מכתיר את מעמדה של New Med Energy כארגון חקר האנרגיה הגדול והמוביל בישראל .

 היחידות המשתתפות בסחר השותפות במדד 35 של הבורסה לניירות ערך בתל אביב הם השותפות הגדולה ביותר לחקר ישראל לפי שווי שוק. בפברואר 2022 שונה שם החברה ל – NewMed אנרג'י כחלק מ תהליך המיתוג מחדש. באותו יום דיווחה החברה על עדכון האסטרטגיה התפעולית של השותפות. זה כולל פעילויות חיפושי והפקת גז טבעי בים התיכון, הקמת מגזר של פעילות בעולם האנרגיה האלטרנטיבית, העמקת הקשרים האזוריים, כניסה לתחומי פעילות נוספים, ועוד.

ניו מד אנרג'י הייתה הראשונה, יחד עם שותפתה נובל אנרג'י, לספק גז טבעי בכמויות מסחריות למשק הישראלי, עם תחילת הזרמת הגז משדה מרי B שלחופי אשקלון בשנת 2004.  השדה, שהתגלה בשנת 2000,  אפשר לראשונה בתולדות המדינה הקמת תשתיות לייצור חשמל באמצעות גז טבעי בישראל. בשנת 2010, שותפויות החיפושים אבנר וניו מד אנרג'י פרסמו שהיקף הרזרבות המוכחות לפני תחילת ההפקה הסתכמו ב-27.52 BCM (מיליארד מ"ק), גידול של 1.9 BCM או 7.5% ביחס להערכות הקודמות, אשר צפוי להגדיל את ההכנסות מהפרויקט במאות מיליוני דולרים.

לחברה יש היסטוריה רוויה בתגליות מאגרי גז הגדולים בישראל:

1999 – מאגר נועה, שהתגלה בשיתוף פעולה עם חברת הקידוחים האמריקנית רידינג-אנד-בייטס וחברת סמידן (חברת בת של נובל אנרג'י).

2000 – מאגר מרי-B, שמהווה בשילוב עם מאגר נועה את "פרויקט ים תטיס".

2009 – מאגר דלית ומאגר תמר, שהתגלה על ידי ניו מד אנרג'י בשיתוף פעולה עם אבנר חיפושי נפט, נובל אנרג'י, ישרמאקו ודור גז.

2010 – מאגר לוויתן, שהתגלה בשיתוף פעולה עם נובל אנרג'י, אבנר חיפושי נפט ורציו.

2011 – מאגר אפרודיטה, שהתגלה לחופי קפריסין.

2012 – מאגר תנין.

2013 – מאגר כריש, שהתגלה לחופי חיפה.