אנלייט אנרגיה מתחדשת

מי אנחנו?

אנלייט אנרגיה מתחדשת

העולם שלנו האיץ את עיסוקו בשוק האנרגיה המתחדשת מזה שנים – הן בהיבטי הייזום והן בהקמה ותפעול של פרויקטים חדשים בכל רחבי העולם. העשייה של חברת אנלייט מיום הקמתה מבוססת על הטכנולוגיות המבוקשות בכל פרויקט כזה, על כן היא חברה מובילה ושופעת פעילות בתחום.

בשנת 2008 נוסדה חברת אנלייט, שהחל מיומה הראשון עסקה בייזום מתקנים להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת, לרבות מימון, הקמה והפעלה שלהם. אותה אנרגיה מתחדשת היא האנרגיה הסולארית – קרינת השמש. בהמשך שילבה החברה מקורות אחרים של אנרגיה מתחדשת כמו רוח ומים. אבל עוד לפני כן:

מקורות אנרגיה מתחדשים ומשמעותם

השימוש במקורות אנרגיה בלתי מתחדשת טומנת חסרונות רבים המוכרים לכולם – זיהום הסביבה כתוצאה מייצור ושריפת דלקים, תלות במדינות השולטות במקורות נפט, חוסר יעילות כלכלית ועוד. אנלייט היא חברה שעוד לפני הקמתה ידעו מקימיה את הפוטנציאל הטמון בעיסוק ושימוש באנרגיה מתחדשת, ואחרי שהחילה את דרכה עם אנרגיה סולארית, ולאחר מכן עם אנרגיית רוח, כעת בוחנת החברה הזדמנויות לשילוב אנרגיית מים ואגירה שאובה בפעילותה.

קצת על ציר הזמן ההיסטורי של החברה

כיום אנלייט היא חברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב, אמנם היא הפכה לחברה ציבורית רק כשנתיים לאחר הקמתה.

לאחר שהחלה אנלייט את פעילותה בתחום המערכות הסולאריות, בשנת 2012 הרחיבה החברה את תחומי הפעילות שלה גם לייצור חשמל מאנרגיית רוח.

בשנת 2013, אנלייט קיבלה אישורי הקמה לחווה סולארית שתיקרא 'חלוציות'. כשבע שנים לאחר מכן (2020), הקימה החברה חוות רוח בעמק הבכא שברמת הגולן. הפרויקט כולל 30 טורבינות רוח, אלו מנצלות את האנרגיה הקינטית שבאוויר הנע לייצור חשמל נקי.

הפעילות העסקית של חברת אנלייט

אנלייט מחזיקה ברקורד מרשים של פרויקטים הן בארץ והן בעולם. הפעילות המקומית והבין-לאומית של החברה מונה מעל ל-150 מיזמים לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת. בין מוקדי הפעילות שלה החברה ניתן למצוא את המדינות שוודיה, פולין, הונגריה, ספרד, אירלנד, קרואטיה, סרביה וקוסובו.

בשנת 2021 חתמה אנלייט על הסכם רכישה עם חברת 'קלינרה' האמריקאית. על פי ההסכם כ-90% מחברת האנרגיה כעת בבעלות אנלייט.